BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

Squidsoup / Submergence / UK

6
Svetelná inštalácia
Nádvorie Východoslovenskej galérie, Hlavná 110/27
Submergence predstavuje veľkolepý zážitok z priestorovej inštalácie, do ktorej sa doslova ponoríte. Pre jeho dosiahnutie využila medzinárodná skupina umelcov, ktorá tvorí pod označením „Squidsoup“ – viac než 5000 svetelných bodov, ktoré vytvárajú intenzívny pocit prítomnosti a pohybu vo fyzickom priestore. Rozsiahla inštalácia premení nádvorie Východoslovenskej galérie na hybridné prostredie, kde sa stretnú dva svety - virtuálny a fyzický. Pri „ponorení sa“ do diela tak vstupujeme do živého priestoru, ktorý je naplnený reálnymi i virtuálnymi zložkami, pričom ovplyvniť môžeme oboje. Dielo pulzuje, pohybuje sa niekoľkými smermi a vytvára 12-minútovú svetelnú sekvenciu s abstraktným príbehom, v ktorom postupne graduje napätie až do vyvrcholenia. Každý pohyb má svoje vlastné prvky, vlastnú atmosféru a schopnosť reagovať. To, akým spôsobom budete tento spektakulárny projekt prežívať a ako si ho interpretujete, nechávajú jeho autori len a len na vás.   S podporou VÚB banky.
Medzinárodné zoskupenie Squidsoup združuje umelcov, výskumníkov, špecialistov na technológie a dizajnérov. Ich práca kombinuje fyzické a dynamické virtuálne priestory, prostredníctvom ktorých vznikajú úplne nové intuitívne interakcie s divákom. Squidsoup prezentovali svoje projekty po celom svete a sú držiteľmi niekoľkých významných ocenení ako napríklad - Aesthetica Prize, Lumen Prize, EMMA, Prix Ars Electronica.