BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

Stano Masár & Mária Kralovič / CS Art Today / SK

19
Projekcia
Tesco fasáda, Hlavná 111
Jedna z línií tvorby Stana Masára sa sústreďuje na dialóg so svetom umenia, skúmanie kontextu jeho fungovania v inštitúcii i mimo neho, ako aj na komentár jednotlivých umeleckých diel. V roku 2004 vytvára prvú sériu piktogramov s názvom Global History of Art. Z dejín svetového umenia vyberá 54 notoricky známych diel od renesancie po súčasnosť a „prekladá“ ich do schematického, zjednodušujúceho jazyka piktogramu. Termín „globálne“ v názve série odkazuje na spôsob, ako dnes preferujeme odovzdávanie a prijímanie informácie – krátko, zjednodušene, unifikovane. Jazyk piktogramu je tak stotožnením sa s týmto spôsobom komunikácie. Po apropriácii tohto jazyka sa tvorí nová znaková štruktúra (vizuálna aj významová), pracujúca s odkazom na pôvodné predlohy a s dôrazom na komunikáciu zásadného či vizuálne silného detailu v diele. Vzniká tak novotvar na hranici medzi svetom umenia a ne-umenia. V tomto kontexte roku 2006 autor pracuje na sérii piktogramov Slovenské vizuálne umenie 20. storočia a od roku 2015 začína dopĺňať túto sériu o nové diela. V roku 2018 uzatvára nový cyklus piktogramov českého a slovenského umenia s názvom CS Art Today komentujúci diela stovky českých a slovenských umelcov od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť. Pre podujatie Biela noc vznikla animovaná verzia tohto cyklu. Autor rozohráva krátke pohybové shoty v kontexte jednotlivých piktogramov s niekedy prekvapujúcim prepojením odkazov na pôvodné diela. Autorkou animácie je Mária Oľhová. S podporou Českej ambasády.
Stano Masár (*1971, Bratislava) ukončil svoje štúdium doktorátom na VŠVU v Bratislave. Vo svojej tvorbe programovo narúša krehkú formu predmetov každodennej reality, ktorým umožňuje uniknúť zo všednosti bytia. Do jazyka piktogramov transformuje historické a súčasné, svetové aj domáce umelecké diela. Po kritickej analýze dejín umenia, deštrukcii a transformácii objektov sa kriticky obracia k samotným inštitúciám a svetu umenia. Vystavuje prázdny roh TATE Modern, stenu z MoMA, ale aj čakáreň na nápady umelcov. Nenamaľovaný obraz necháva bezcieľne blúdiť po galérii. Vyprázdňuje galerijné priestory, stavia prázdnu galériu v galérii, upozorňuje na koniec výstavy, navádza diváka na útek z galérie, systematicky pripravuje pôdu na príchod konca umenia. (úryvok z textu Juraja Čarného) Mária Oľhová absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici a animáciu študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia taktiež strávila v rámci praxe niekoľko mesiacov na Escola de superior de theatro e cinema v portugalskom Lisabone. Za svoj bakalársky film zasa získala cenu IGRIC a jej absolventský film Bublina (2012) získal ocenenie za najlepší animovaný film a réžiu na bratislavskom festivale Áčko. Jej filmy boli premietané na festivalch Monstra festival v Lisabone, Anifilm v Třeboni alebo na festivale študentských filmov VGIK. Mária momentálne spolupracuje na animovanom seriáli Mimi a Líza pre spoločnosť Fullmoon a pripravuje svoj najnovší krátky film Fifi Fatale.