BIELA NOC Košice6. október
Garantujeme, že nezaspíte!

Úsmev cinema / Krátke filmy z festivalu Ars Electronica / SK

20
Projekcia filmov
Kino Úsmev, Kasárenské námestie 1
Súčasťou tohto ročníka Bielej noci v Košiciach bude aj legendárne Kino Úsmev. V kinosále je pripravené nepretržité celonočné premietanie sérií krátkych filmov z festivalu Ars Electronica 2018. Pred kinom Vás budú čakať obľúbené košické food trucky, ktoré posilnia počas dlhej noci plnej umenia.