BIELA NOC Košice 25. — 27. september 2020
Menu
crossCreated with Sketch.

Veronika Šmírová / Meteoron

interaktívna site-specific inštalácia
Kotolňa, Strojárenská 3
19:00-24:00
Meteostanice sú tichými svedkami doby. Veronika Šmírová sa vo svojej inštalácii zaoberá spracovaním dát získaných z databáz meteostaníc, diváci a diváčky môžu vstúpiť do vizuálno - sonického priestoru a svojou prítomnosťou samotnú inštaláciu ovplyvňovať a meniť v reálnom čase. Autorke nie je ľahostajná problematika globálneho otepľovania a zmeny klímy.
Veronika Šmírová sa venuje tvorbe interaktívnych inštalácií imerzívneho charakteru, kde ich neoddeliteľnou súčasťou je prítomnosť samotného diváka, ktorého stavia do role tvorcu. Pohybuje sa na hranici symbiózy vedy a umenia za pomoci technológií, kde tieto jednotlivé svety a ich možnosti skúma. V súčasnosti je doktorandkou na Akadémii umení v Banskej Bystrici.