BIELA NOC Košice 4. — 6. október 2019

Viktor Frešo / Historical Delay Without Context / SK

12
Objekt
Východoslovenská galéria, Historická sála, Hlavná 27
Piatok, sobota a nedeľa, od 12:00 do 24:00
Veža ľudských ideí a nápadov, ale aj vizuálna konfrontácia histórie a stáročia pretrvávajúcej architektúry s novými médiami a materiálmi. Frešo vytvára fiktívny galerijný priestor, efemérnu architektúru, konceptuálnu inštaláciu bez návodu na použitie. Farebná štruktúra je venovaná spomienke na umelcovho starého otca, hudobného skladateľa Tibora Freša, ktorého hudba sa bude niesť priestorom historickej sály Východoslovenskej galérie.
Viktor Frešo študoval v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení a v Prahe na Akadémii výtvarných umení, kde v roku 2003 diplomoval. Frešo patrí medzi najvýraznejšie postavy súčasného umenia po roku 2000 v regióne bývalého Československa. Jeho práce a celkový prístup k umeniu patria k veľmi netypickým, ale zároveň silne reflektujú spoločenskú a kultúrnu situáciu. Umelec vytvára rafinované koncepty a projekty, ktoré prezentuje ako zdanlivo jednoduché, uzatvorené umelecké diela “Pieces of art.” Často je vo svojich dielach kritický a agresívne vyjadruje pohŕdanie samotnou výtvarnou scénou a jej procesmi, no s podtónom ľahkosti, humoru a hry. Či už intervenuje do verejného priestoru, alebo vystavuje v galériách, dbá na to, aby z prevedenia bola poznať okamžitá tvorivá akcia - GESTO. V posledných rokoch sa autor venuje okrem iného sochárstvu a maľbe.